Anh ấy là một cựu chiến binh trong các sự kiện và hội nghị

Anh ấy là một cựu chiến binh trong các sự kiện và hội nghị và cung cấp nhiều thông tin chi tiết có giá trị nhất định hình thành cách mọi người nghĩ về cách chúng tôi tổ chức các cuộc họp, hội nghị và giáo dục hàng năm thông qua blog lập kế hoạch sự kiện này.Blog của Trình quản lý sự kiện chắc chắn là blog lập kế hoạch sự kiện lớn cho chó. Bắt đầu vào năm 2007 bởi Julius Solaris, Event Manager Blog đã tạo một tên quốc tế cho chính nó với những nội dung đình đám như ‘10 Xu hướng sự kiện ’hàng năm và‘ Kinh nghiệm ứng dụng sự kiện ’ như cho thuê nhân sự, cho các chương trình event sự kiện lớn nhỏ như cho thuê đồng phục Pg, trang phục Pg được cung cấp bởi những công ty người mẫu chuyên nghiệp.

Anh ấy là một cựu chiến binh trong các sự kiện và hội nghị

Anh ấy là một cựu chiến binh trong các sự kiện và hội nghị

Điều tuyệt vời về Blog của Trình quản lý sự kiện là nó được tổ chức toàn diện và được tổ chức tốt – giúp bạn dễ dàng tìm thấy tài nguyên bạn đang tìm kiếm. Ngoài ra, hãy xem nhóm LinkedIn liên kết: Lập kế hoạch và quản lý sự kiện đánh bài, game bài.

Leave a Reply